วัดสระเกศ ภูเขาทองของประเทศไทย

0 Comments

วัดสระเกศ ภูเขาทองของประเทศไทย วัดสระเกศราชวรวิหาร (วัดภูเขาทอง) ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยาและเป็นวัดที่สวยงามมาก มีเจดีย์สีทองตั้งตระหง่านสูงตระหง่านอยู่กลางมหานครวัดสระเกศราชวรวิหาร เป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะและขุดคลองรอบพระอุโบสถ และประทานพระนามใหม่ว่าวัดสระเกศ วัดนี้มีความสำคัญในความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของชาติไทยและมีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ปัจจุบันวัดสระเกศเป็นวัดหลวงพระบรมบรรพต เจดีย์ภูเขาทองหลังนี้ มีประวัติความเป็นมาที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของวัดสระเกศราชวรวิหาร สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ 3 พระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ได้แก่ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เวลาสร้างประมาณ 5 ทศวรรษ และปัจจุบันมีอายุมากกว่า 200 ปี ด้านบนเป็นเจดีย์ทองเหลืองอร่าม

Categories

Recent Posts

Tags