แม่กำปอง – เชียงใหม่

0 Comments

แม่กำปอง – เชียงใหม่ ท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ามกลางทิวทัศน์ของขุนเขา ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 1 ชั่วโมง หมู่บ้านบนภูเขาที่สวยงามของ แม่กำปอง เป็นที่ตั้งของชุมชนเล็กๆ แต่เจริญรุ่งเรือง เมื่อมาถึงแม่กำปองในวันนี้ เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการถึงสมัยที่วิถีชีวิตดั้งเดิมในหมู่บ้านถูกคุกคาม แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชุมชนต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลง และปัจจุบันแม่กำปองเป็นแบบอย่างสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในประเทศไทย l l l l l l l l l l l l l l l l l l l