เมืองโบราณสมุทรปราการ

0 Comments

เมืองโบราณสมุทรปราการ เมืองโบราณสมุทรปราการมีพื้นที่สวนภูมิทัศน์ 129.5 เฮกตาร์ในเขตชานเมืองของกรุงเทพฯ อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยผ่านแบบจำลองขนาดย่อของวัดที่โดดเด่น อุทยานแห่งชาติ และอนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งส่วนตัวก่อตั้งโดยเล็ก วิริยะพันธุ์ ซึ่งรับผิดชอบในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณและปราสาทสัจธรรมในพัทยาที่อยู่ใกล้เคียง เมืองโบราณสมุทรปราการ – หนึ่งในไฮไลท์ของ28 พิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ในกรุงเทพฯ l l l l l l l l l l ไฮไลท์เมืองโบราณสมุทรปราการ l l l l l l l l l l