เมืองที่ปลอดภัยที่สุด

เมืองที่ปลอดภัยที่สุด ในโลกหลังเกิดโรคระบาด

0 Comments

เมืองต่างๆ ทั่วโลกต้องคิดใหม่ด้านความปลอดภัยเมื่อเผชิญกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 – นี่คือเมืองที่ทำได้ดี เมืองที่ปลอดภัยที่สุด ไม่มีอะไรในความทรงจำสมัยใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตในเมืองได้มากเท่ากับที่โควิดมี ตั้งแต่การปิดสำนักงานใจกลางเมือง การปิดบัง ไปจนถึงข้อจำกัดในร้านอาหาร มาตรการป้องกันการระบาดใหญ่ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ของเมืองต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะในระยะยาว อันที่จริง การระบาดใหญ่เป็นขนาดแรกที่เกิดขึ้นกับเราในฐานะสายพันธุ์ที่ “เป็นเมือง” เมื่อไข้หวัดใหญ่สเปนเข้าสู่ช่วงต้นทศวรรษ 1900 มนุษย์เพียง 14% อาศัยอยู่ในเมือง แต่วันนี้ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 57% ตามการประมาณการโดย กองประชากร แห่งสหประชาชาติ ด้วยเหตุนี้ เมืองต่างๆ จึงต้องระมัดระวังมากขึ้นในแง่ของการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยโดยรวม เพื่อปกป้องประชากรของพวกเขาให้ดีขึ้น เพื่อชี้แจงการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความปลอดภัยที่สูงขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ Economist Intelligence Unit ได้เผยแพร่ดัชนีเมืองปลอดภัยปี 2021ซึ่งจัดอันดับเมือง 60 เมืองตามตัวชี้วัดความปลอดภัย 76