เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

0 Comments

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีสวนสัตว์สามโซนตั้งอยู่รอบทะเลสาบ สองแห่ง (Savanna Safari และ Predator Prowl) สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางรถรางซาฟารีแบบเปิดโล่ง และอีกหนึ่งเส้นทาง (Jaguar Trail) เป็นเส้นทางเดินที่คุณสามารถเดินไปตามจังหวะของคุณเองได้ สะวันนาซาฟารี (เปิด 18:00-23:00 น.): การเดินทางผ่านทุ่งหญ้าสะวันนาในแอฟริกา เส้นทางเดิน 2.4 กม. ทางตอนใต้ของทะเลสาบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อเป็นส่วนใหญ่ เช่น ยีราฟ ม้าลาย แอนทีโลป ลามะ แรด ช้าง และกวางป่าในเอเชียและแอฟริกาหลายสายพันธุ์ ทัวร์สะวันนาซาฟารีใช้เวลา 30 นาทีในรถรางเปิดโล่ง Predator Prowl