เขื่อนภูมิพล – ตาก

0 Comments

เขื่อนภูมิพล – ตาก เขื่อนภูมิพล หรือที่รู้จักในชื่อ เขื่อนยันฮี เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย เป็นเขื่อนโค้งปูนขนาดใหญ่และเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในประเทศไทยดำเนินการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำตามข้อกำหนดของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง ตามแผนการระบายน้ำของกรมชลประทานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งและเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย เดิมชื่อยันฮี ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2500 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามว่า เขื่อนภูมิพล ลักษณะของเขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับแปดของโลก ปิดแม่น้ำปิงที่เขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก อ่างเก็บน้ำสามารถรองรับน้ำได้ถึง 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2504 ระยะที่ 1 ได้แก่