อุทยานแห่งชาติทางทะเลอ่างทอง

0 Comments

อุทยานแห่งชาติทางทะเลอ่างทอง ก่อตั้งขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลในปี พ.ศ. 2523 เป็นหมู่เกาะ 42 เกาะ ครอบคลุมพื้นที่ 102 ตารางกิโลเมตร ที่ชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ไทย ทางตะวันออกของเกาะสมุยในอ่าวไทย อุทยานได้รับการจดทะเบียนเป็นพื้นที่แรมซาร์โดยอนุสัญญาแรมซาร์ ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพื่อรับรองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญ หลายแหล่งอ้างถึงหมู่เกาะว่า “อ่างทอง” ซึ่งผิด “อ่างทอง” เป็นตัวสะกดที่ถูกต้องและหมายถึง “ปลากะพงทอง” อุทยานแห่งชาติทางทะเลอ่างทอง ครอบคลุมพื้นที่สวนสาธารณะ 18 ตารางกิโลเมตร เกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะพะลวย เกาะวัวตาลับ เกาะแม่เกาะ เกาะสามเสา เกาะหินดาบ เกาะนายพุด และเกาะไผ่ลึก ยอดเขาสูงสุดตั้งอยู่บนเกาะพะลวยที่ความสูง 396

Categories

Recent Posts

Tags