หมู่บ้านรักไทย – แม่ฮ่องสอน

0 Comments

หมู่บ้านรักไทย – แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทยเป็นหมู่บ้านของชาวยูนนาน คนเหล่านี้อพยพไปยังอำเภอหมอกจำแปเมื่อนานมาแล้ว บางคนมาจากก๊กมินตั๋งด้วยซ้ำ ถ้าได้เข้าไปในหมู่บ้านจะรู้สึกได้ถึงบรรยากาศของวัฒนธรรมจีน ถูกแล้ว เพราะชาวบ้านยังคงผูกมัดตัวเองและจิตใจกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขา พวกเขากินอาหารประจำชาติ พวกเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายที่ตั้งของบ้านรักไทยอยู่ระหว่างชายแดนไทยกับเมียนมาร์ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตร ในอดีตหมู่บ้านเป็นเพียงทุ่งโล่ง แต่ปัจจุบันรายล้อมไปด้วยต้นไม้และป่าไม้ที่สวยงาม l l l l l l l l l l l l l l l l l l l