วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

0 Comments

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เจดีย์ขนาดใหญ่ (เจดีย์) ของวัดเจดีย์หลวงสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1385 ถึง พ.ศ. 1402 ในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมาผู้ปกครองที่ 7 ของราชวงศ์เม็งรายและเป็นลักษณะเด่นของเส้นขอบฟ้าเชียงใหม่ ที่จุดสูงสุด เจดีย์วัดกว้าง 60 เมตรที่ฐานสี่เหลี่ยมและสูง 80 เมตร และครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นวัตถุทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย o o     วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร,วัดโชติการาม สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ ๗ แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. ๑๙๓๔