วัดห้วยมงคล

0 Comments

วัดห้วยมงคล เป็นวัดที่ต้องไปชมในหัวหินเดิมเรียกว่า วัดห้วยคต” วัดตั้งอยู่ในเขตบ้านห้วยคต ห่างจากหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 15 กม.วัดห้วยมงคลมีรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดของพระภิกษุที่เรียกว่า ” หลวงพ่อทวด ” ซึ่งอาศัยอยู่ตั้งแต่ 1582 ถึง 1682 พระภิกษุศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รู้จักกันดีในภาคใต้ของประเทศไทยในการแปลงน้ำทะเลเป็นน้ำจืดโดยการเดินเท้า รูปปั้นอันงดงามซึ่งมีความสูงประมาณ 11.5 เมตร และกว้าง 9.9 เมตร ตั้งอยู่บนเนินดินขนาดใหญ่ มีอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่หน้าพระรูปใหญ่มีช้าง 3 เศียรไม้ขนาดใหญ่ 2 ตัว อยู่แต่ละข้างของรูปปั้น l l l l l