วัดสุลามานี

0 Comments

วัดสุลามานี เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านมินนันทู (ทางตะวันตกเฉียงใต้ของพุกาม) ในประเทศพม่า วัดสุลามานี เป็นหนึ่งในวัดที่มีผู้เยี่ยมชมบ่อยที่สุดในพุกาม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1183 โดยพระเจ้านรปติสิธู [1]:  178  และคล้ายกับวัด Thatbyinnyu ในการออกแบบ วัดสุลามานียังแสดงอิทธิพลจากวัดธรรมยางยีอีกด้วย และเป็นต้นแบบของวัดติโลมินโล วัดสุลามานีได้รับการบูรณะหลังจากแผ่นดินไหวในปี 1975 และใช้อิฐและหิน โดยมีจิตรกรรมฝาผนังอยู่ภายในวัด ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1994 o o o o o o o o o o o o

Categories

Recent Posts

Tags