วัดสวนดอก

0 Comments

วัดสวนดอก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกำแพงเมืองเก่าของเชียงใหม่เป็นวัดเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อเรื่องเจดีย์หรือเจดีย์สีขาวจำนวนมาก วัดสวนดอก แปลว่า วัดสวนดอกไม้ วัดได้ชื่อมาจากสถานที่สร้าง บริเวณวัดเคยเป็นสวนดอกไม้หลวงโดยเจ้าเมืองเชียงใหม่ ลักษณะเด่นของวัดสวนดอกคือมีเจดีย์จำนวนมาก เจดีย์สีทองที่สูงที่สุดในสไตล์ศรีลังกา สูง 48 เมตร และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์สีขาวขนาดเล็กจำนวนมากบรรจุขี้เถ้าของสมาชิกราชวงศ์เชียงใหม่หลายชั่วอายุคน ขี้เถ้าถูกพามาที่นี่จากหลายสถานที่ในเชียงใหม่ตามที่เจ้าหญิงเจ้าดารารัศมีพระราชชายาต้น 20 THศตวรรษ o o o o o o o oพระบรมสารีริกธาตุของวัดสวนดอกo o o o o o o o o วิหารวัดสวนดอกถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของ 14