วัดพระสิงห์

0 Comments

วัดพระสิงห์ หรือ วัดพระราชสีห์อาจเป็นวัดที่ได้รับความนับหน้าถือตาเยอะที่สุดเป็นอันดับสองของจังหวัดเชียงใหม่ รองจากวัดพระบรมสารีริกธาตุภูเขาสุเทพ มีส่วนประกอบหลัก 3 ที่ โดยจุดดึงดูดหลักเป็นหอประชุมลายคำที่ตกแต่งอย่างโอ่อ่า และก็จิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับการบูรณะซึ่งแสดงภาพชีวิตคนภายในท้องถิ่นเมื่อหลายร้อยปีกลาย ตั้งอยู่ด้านในกำแพงเมืองเก่าที่ปลายทางตะวันตกของถนนหนทางราชดำเนิน หลังคาสไตล์ล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์ของสงฆ์แล้วก็วิหาร (ห้องประชุม) ที่ส่องประกายระยิบระยับเชิญผู้มาเยือน รอบๆวัดที่มีกำแพงล้อมเต็มไปด้วยนักเดินทางและก็ผู้มาสักการะบูชาตลอดทั้งปี และก็ชอบเต็มในตอนเทศกาลปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในตอนกลางเดือนเดือนเมษายน o o o o o o o o o o oวิหารลายคำในวัดพระราชสีห์ o o o o o o o