วัดพระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน

0 Comments

วัดพระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน วัดพระพุทธบาทเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 267 ในสมัยพระเจ้าทรงธรรม จุดเด่นของวัดคือสิ่งที่เรียกว่ารอยพระพุทธบาทซึ่งถูกค้นพบบนแผ่นหินบนเขาสุวรรณบรรพตหรือเขาสัจจะพันธาคีรี  รอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ถูกค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่ามีลักษณะมงคลทั้งหมด 108 ประการ ด้วยเหตุนี้ กษัตริย์ในขณะนั้นจึงได้มอบหมายให้ Mondopชั่วคราวหรือศาลากลางแจ้งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่กำบังสิ่งประดิษฐ์อันล้ำค่า ตั้งแต่นั้นมา Mondopก็ได้รับการตกแต่งใหม่หลายครั้ง  วัดพระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นพระธาตุอินทร์แขวนจำลองมาจากพระธาตุอินทร์แขวนที่พม่า ตามประวัตินั้นมีอยู่ว่าเดิมครูบาชัยยะวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์) วัดพระบาทห้วยต้ม ได้นิมิตว่าบนเนินเขาเล็กๆ แห่งหนึ่งในลำพูนมีรอยพระพุทธบาทอยู่บนยอดดอย ท่านจึงให้ชาวบ้านช่วยกันหาโดยใช้เวลาอยู่ประมาณ 2-3 ปี ก็ได้มาพบรอยพระพุทธบาทบนเนินเขาเล็กๆ ที่ชาวบ้านแถวนี้เรียกกันว่า “ดอยถ้ำหิน” นอกจากนี้ยังพบความมหัศจรรย์คือหินที่ซ้อนกันอยู่บนเนินเขาซึ่งน่าจะหลุดออกจากกันแล้ว ทว่ายังซ้อนกันอยู่อย่างน่าอัศจรรย์และไม่หล่นลงมา มีเรื่องเล่าอีกว่าเคยมีคนผลักหินให้ร่วงลงไปแต่ผลักเท่าไรก็ไม่หล่น