วัดพระธาตุดอยกองมู

0 Comments

วัดพระธาตุดอยกองมู ยืนอยู่บนยอดเขาดอยกองมูและมองเห็นได้จากสถานที่ส่วนใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอนคือวัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็นวัดสไตล์พม่าที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2403 วัดประกอบด้วยโครงสร้างหลายอย่างรวมถึงเจดีย์สององค์และวิหารสองแห่ง บรรยากาศบนยอดเขามีความสงบร่มเย็นเป็นหนึ่ง l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l เจดีย์ใหญ่ 2 องค์โครงสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของวัดคือเจดีย์สีขาวขนาดใหญ่สององค์