วัดป่าภูก้อน – อุดรธานี

0 Comments

วัดป่าภูก้อน เป็นวัดที่มีความสวยงามมากๆ ในอุดรธานี ซึ่งสถาปัตยกรรมของวัดแห่งนี้แตกต่างไม่เหมือนที่ไหนๆ อีกทั้งด้านในโบสถ์ยังมีองค์พระพุทธรูปหินอ่อนด้านในตกแต่งสวยตระการตา แต่ก็ยังมีแฝงเรื่องราวคำสอนของพระพุทธศาสนาอยู่ไว้ด้วย การมาที่วัดแห่งนี้นอกจากได้ชื่นชมความงามของวัดแห่งนี้แล้วก็ได้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่เช่นกัน l l l l l l l l l l l l l l l l l l อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านกอง บนรอยต่อ 3 จังหวัด คือ ได้แก่ อุดรธานี เลย