วัดถ้ำ U Min Thonze

0 Comments

วัดถ้ำ U Min Thonze (อาจเป็นศตวรรษที่ 14 สร้างขึ้นใหม่ในปี 1847) วัดถ้ำ U Min Thonze ตั้งอยู่บนเนินเขาของ Sagaing ข้ามแม่น้ำจากเมืองหลวงเก่าของ Amarapura (ส่วนหนึ่งของเมืองมัณฑะเลย์ในปัจจุบัน) ประเพณีถือได้ว่าก่อตั้งโดยพระเจ้าตาราบยาที่ 1 (ร. 1323/27-1335/36) แห่งอาณาจักรสะกายอายุสั้น ชะตากรรมของมันในศตวรรษต่อมาไม่ชัดเจน แต่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดย King Pagan (r. 1846-53) ในปี 1847 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณะอนุสรณ์สถานทั่วไปซึ่งสิ้นสุดก่อนเวลาอันควรด้วยการระบาดของสงครามแองโกล – พม่าครั้งที่สองในปี 1851 การพรรณนาร่วมสมัย

Categories

Recent Posts

Tags