พนมบาเค็ง วัดแรกที่มีหอคอย 5 แห่ง หมายถึงเขาพระสุเมรุ

0 Comments

ชื่อ พนมบาเค็ง วันที่ประมาณ 900 พระเจ้ายโสวรมันที่ 1 ที่ตั้งทางใต้ของประตูนครธมทางใต้ ทางเหนือของนครวัดสถานที่ใกล้เคียง นครวัด นครธม ปราสาทบายน ภาพรวมวัดอังกอร์ วัด พนมบาเค็ง สร้างขึ้นเมื่อราวปี ค.ศ. 900 ในเมืองยโสธรปุระโดยพระเจ้ายโสวรมันที่ 1 หรือที่รู้จักกันในนามกษัตริย์โรคเรื้อน เนื่องจากพระองค์ทรงทนทุกข์จากโรคเรื้อน ยโสวรมันที่ 1 ได้ย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรจากหริหราลัยไปยังยโสธรปุระ ใกล้กับเมืองเสียมราฐในปัจจุบันซึ่งนครวัดจะถูกสร้างขึ้นมากกว่า 200 ปีต่อมา วัดบนภูเขาที่อุทิศให้กับพระศิวะพนมบาเค็งเป็นวัดบนภูเขาที่อุทิศให้กับพระศิวะในศาสนาฮินดู พระเจ้ายโสวรมันที่ 1 ทรงสร้างวัดนี้ให้เป็นวัดของรัฐ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญที่สุดของราชอาณาจักร เป็นที่พำนักขององคชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในนครวัด วัดตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 70

Categories

Recent Posts

Tags