ปราสาทศีขรภูมิ

ปราสาทศีขรภูมิ สุรินทร์

0 Comments

ปราสาทศีขรภูมิ สุรินทร์ ตั้งอยู่ในตำบลระแงะ ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ 34 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 226 และห่างจากอำเภอสีขรภูมิ 1 กิโลเมตร ซากปรักหักพังขอมประกอบด้วยเจดีย์ 5 องค์ องค์ตรงกลางเป็นเจดีย์ประธาน มีเจดีย์รองล้อมรอบฐานเดียวกัน ทั้งหมดสร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง l l l l l l l l l l l l l l l l l l