บากอง

0 Comments

บากอง วัดบนภูเขาขนาดใหญ่แห่งแรกของนครวัด ชื่อ บากอง วันที่881 พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ที่ตั้งVillage of Roluos ทางใต้ของ National Highway 6 สถานที่ใกล้เคียงพระโค ปราสาทไพรมณเฑียรบากอง เป็นวัดบนภูเขาขนาดใหญ่แห่งแรกในนครวัด มันเป็นของกลุ่ม Roluos สร้างขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 9 บากองและวัดอื่นๆ ของกลุ่มโรลัว เช่น พระโคและโลเล สร้างขึ้นในเมืองหริหะราลัย ซึ่งเป็นเมืองหลวงในยุคแรกๆ ของอาณาจักรเขมร ปัจจุบันพื้นที่นี้เรียกว่า Roluos ซึ่งอยู่ทางเหนือของทะเลสาบโตนเลสาบ ประมาณ 15 กิโลเมตรทางตะวันออกของเสียมราฐ พระอุโบสถของสมเด็จพระอินทรวรมันที่

Categories

Recent Posts

Tags