บันทายศรี “ป้อมปราการของผู้หญิง”

0 Comments

ชื่อ บันทายศรี บันทายเสร่ ป้อมปราการของผู้หญิง วันที่967 ช่างก่อสร้าง ยชวราหะ พระพราหมณ์ในพระเจ้าราเจนทรวรมันที่ 2 ที่ตั้งตามเส้นทาง 67 ไปทางเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร ทางทิศเหนือของจังหวัด Mebon บริเวณใกล้เคียงไม่มีอนุสาวรีย์ใกล้เคียง ภาพรวมวัดอังกอร์ ตั้งอยู่ห่างจากอนุสาวรีย์หลักคือวัด บันทายศรี หนึ่งในไฮไลท์ของนครวัด วัดนี้มีงานแกะสลักที่ประณีตและประณีตที่สุดที่พบในนครวัด ค้นพบอีกครั้งในปี พ.ศ. 2457ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล วัดแห่งนี้ถูกค้นพบอีกครั้งในปี 1914 และหายไปในอีก 10 ปีต่อมา มันถูกสร้างใหม่โดยใช้วิธีการ anastylosis โดยนักอนุรักษ์ชาวฝรั่งเศส Henri Marchal

Categories

Recent Posts

Tags