ชุมชนริมน้ำจันทบูร – จันทบุรี

0 Comments

ชุมชนริมน้ำจันทบูร – จันทบุรี จันทบูรเป็นชุมชนริมน้ำโบราณตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี เดิมเรียกว่า บ้านลุ่ม ชุมชนเก่าแก่ของคนจีนและเวียดนามที่ย้ายถิ่นฐานในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรีในรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันเป็นแลนด์มาร์คที่น่าไปเยี่ยมชม เริ่มจากสะพานวัดจันทร์ไปตลาดล่าง บริเวณนี้เรียกว่าท่าเรือช้างอักการ เป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 อาคารเป็นแบบเก่าด้วยลวดลายไม้ที่ประตูและหน้าต่าง นอกจากนี้ยังพบอาคารทรงขนมปังขิงเพราะชาวจันทบุรีได้ติดต่อกับชาวต่างชาติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 และได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของพวกเขาชุมชนบ้านเรือนโบราณริมแม่น้ำ วิถีชีวิตของผู้คน สถาปัตยกรรมโบราณของร้านขายของชำและร้านอาหารในบริเวณนี้ กลมกลืนกับบรรยากาศแบบโบราณได้อย่างลงตัวชุมชนริมน้ำ หรือ ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนอายุ 300 ปี ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล ถนนสายแรกในจันทบุรี ครอบคลุมพื้นที่หนึ่งกิโลเมตร ชุมชนริมน้ำนี้มีสามชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าหลวง