วัดต้นเกว๋น

วัดต้นเกวียน

0 Comments

วัดต้นเกวียน ท่ามกลางวัดคอนกรีตหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ทางตอนเหนือ มีเพียงไม่กี่แห่งที่รักษาการออกแบบและแนวคิดดั้งเดิมของวัดภาคเหนือแบบดั้งเดิม ในบรรดาสิ่งที่หายาก ได้แก่ วัดอินทราวาสหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ วัดต้นเกวียน ในอำเภอหางดงซึ่งแสดงถึงสถาปัตยกรรมล้านนาอย่างแท้จริงวัดนี้มีค่าควรแก่การสำรวจของทุกคน ไม่ใช่แค่แร้งวัฒนธรรมเท่านั้น ได้รับการตั้งชื่อโดยสมาคมสถาปนิกสยามให้เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในปี พ.ศ. 2532 คุณอาจคุ้นเคยเพราะห้องสวดมนต์ถูกคัดลอกเป็นหอคำหลวงของอุทยานหลวงราชพฤกษ์และทำหน้าที่เป็นฉากสำหรับภาพยนตร์ยอดนิยมหลายเรื่อง และละครโทรทัศน์ “วัดนี้เปรียบได้กับเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ล้อมรอบด้วยพื้นที่ทรายเมื่อเทียบกับมหาสมุทรศรีธรณีแผนคล้ายกับวัดป่าแดดในอำเภอแม่แจ่มซึ่งมีอาคารใหม่บางส่วน” สายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีอาวุโส สำนักงานวิจิตรศิลป์ภาคที่ 7 เชียงใหม่ กล่าวพระเจ้ากวิโลรส สุริยวงศ์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ของผู้ปกครองเชียงใหม่ คือ พระเจ้ากวิโลรส สุริยวงศ์ ราว พ.ศ. 2500 ในเวลาเดียวกับรัชกาลที่ 4

พระธาตุศรีจอมทอง

วัด พระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

0 Comments

วัด พระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร วัดพระธาตุศรีจอมทองเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย ตามตำนานท้องถิ่น พระพุทธเจ้าเคยเสด็จเยือนเนินเขาซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดวัดที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร o o o เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่วัด พระธาตุศรีจอมทอง ถูกสร้างขึ้นผ่านไปครึ่งทาง 15 THศตวรรษที่จุดที่ระลึกพระพุทธรูปก็พบว่า โครงสร้างที่เก่าแก่ที่สุดคือเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 1450 เจดีย์เป็นโครงสร้างสีทองขนาดใหญ่ที่มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมียอดแหลมอยู่ด้านบน หลังจากสร้างเจดีย์ได้ไม่นานก็สร้างวิหารขึ้น o o o วิหารที่มีพระบรมสารีริกธาตุศักดิ์สิทธิ์บริเวณวัดมีสองviharnsวิหารที่ใหญ่ที่สุดเป็นอาคาร 2 ชั้นที่มีแบบแปลนไม้กางเขน มีการสร้างโครงสร้างคล้ายมณฑปบนหลังคา วิหารนี้มีพระบรมสารีริกธาตุชื่อพระบรมธาตุจอมทองซึ่งวัดได้รับชื่อเสียงในขณะที่ในวัดพุทธส่วนใหญ่พระธาตุจะเก็บไว้ในเจดีย์ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองพระธาตุจะประดิษฐานอยู่ในมณฑปของวิหาร ในวันหยุดสำคัญทางพุทธศาสนา o o o พระบรมสารีริกธาตุซึ่งกล่าวกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของกะโหลกศีรษะของพระพุทธเจ้า จะถูกนำออกจากมณฑปและจัดแสดงให้ผู้คนได้สักการะวิหารที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.

วัดพระสิงห์

0 Comments

วัดพระสิงห์ หรือ วัดพระราชสีห์อาจเป็นวัดที่ได้รับความนับหน้าถือตาเยอะที่สุดเป็นอันดับสองของจังหวัดเชียงใหม่ รองจากวัดพระบรมสารีริกธาตุภูเขาสุเทพ มีส่วนประกอบหลัก 3 ที่ โดยจุดดึงดูดหลักเป็นหอประชุมลายคำที่ตกแต่งอย่างโอ่อ่า และก็จิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับการบูรณะซึ่งแสดงภาพชีวิตคนภายในท้องถิ่นเมื่อหลายร้อยปีกลาย ตั้งอยู่ด้านในกำแพงเมืองเก่าที่ปลายทางตะวันตกของถนนหนทางราชดำเนิน หลังคาสไตล์ล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์ของสงฆ์แล้วก็วิหาร (ห้องประชุม) ที่ส่องประกายระยิบระยับเชิญผู้มาเยือน รอบๆวัดที่มีกำแพงล้อมเต็มไปด้วยนักเดินทางและก็ผู้มาสักการะบูชาตลอดทั้งปี และก็ชอบเต็มในตอนเทศกาลปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในตอนกลางเดือนเดือนเมษายน o o o o o o o o o o oวิหารลายคำในวัดพระราชสีห์ o o o o o o o

วัดพระธาตุดอยคำ

0 Comments

วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่น่าสนใจซึ่งไม่ค่อยมีคนมาเยี่ยมชมมากนัก มีชื่อเสียงจากพระพุทธรูปสูง 17 เมตร วัดที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายของ 7 ศตวรรษที่ตั้งอยู่ด้านบนของเนินเขาป่านอกเมืองเชียงใหม่ ชื่อวัด แปลว่า วัดภูเขาทอง o o o โครงสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของ วัดพระธาตุดอยคำ คือเจดีย์ (เจดีย์) ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 687 มีลักษณะหลายประการร่วมกับเจดีย์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพที่รู้จักกันดีซึ่งพบได้อีกเล็กน้อย ไปทางเหนือ พญานาคสีทองขนาดใหญ่เฝ้าบันไดทั้งสองข้างของเจดีย์ที่ปิดล้อมด้วยประตู เจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ตำนานท้องถิ่นเล่าถึงยักษ์ 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดอยคำเมื่อหลายพันปีก่อนและถูกกล่าวขานว่าเป็นมนุษย์กินเนื้อ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเยือนพื้นที่ พระองค์ทรงเกลี้ยกล่อมเหล่ายักษ์ให้เลิกกินเนื้อคนและเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าประทานพระเกศาที่ประดิษฐานอยู่ในเจดีย์ของวัดเมื่อเจดีย์ทรุดตัวลงในปี พ.ศ. 2509 หลังฝนตกหนัก ประชาชนในท้องถิ่นได้ค้นพบพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งภายในโครงสร้างที่เสียหาย

วัดเจ็ดยอด

0 Comments

วัดเจ็ดยอด เป็นวัดสมัยล้านนาที่สวยงามในเขตชานเมืองของเชียงใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์บางอย่างพระวิหารซึ่งเป็นที่รู้จักกันวัดโพธารามมหาวิหารและวัดโพธารามมหาวิหารเป็นวัดย้อนหลังหลวง 15 ศตวรรษ รูปแบบสถาปัตยกรรมแสดงถึงอิทธิพลของล้านนา รัตนโกสินทร์ ลาว จีน และอินเดีย o o o o o o o วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1441 ถึง พ.ศ. 1487 เถ้าถ่านของกษัตริย์ประดิษฐานอยู่ในเจดีย์ที่บริเวณวัดใน 1477 8 สภาพุทธโลกถูกจัดขึ้นที่นี่เพื่อหารือเกี่ยวกับตำราพระไตรปิฎกที่พระคัมภีร์ที่มีคำสอนทางพุทธศาสนา วิหารที่มียอด7ยอดจุดเด่นของ วัดเจ็ดยอด คือวิหารซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัด เจ็ดยอด หมายถึง ยอด 7

วัดเชียงมั่น

0 Comments

วัดเชียงมั่น เชียงใหม่เป็นที่ตั้งของวัดกว่า 300 แห่ง ซึ่งทั้งหมดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสวยงาม วัดเชียงมั่นเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเชียงใหม่และควรค่าแก่การเยี่ยมชม วัดเชียงมั่นซึ่งบางครั้งก็เขียนเป็นวัดเชียงมั่นตั้งอยู่ภายในเมืองเก่าของเชียงใหม่ วัดในศาสนาพุทธมีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 13 และเป็นที่ประทับของพ่อขุนเม็งรายในช่วงเวลาที่สร้างเชียงใหม่ในศตวรรษที่ 14 o o o o การสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวมากมายของวัดเชียงมั่นอาจใช้เวลาสองสามชั่วโมงอย่างง่ายดาย และเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เพียงแต่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ซ้ำใครเกี่ยวกับวัดแห่งแรกของเมืองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาและเชียงใหม่ด้วย ย้อนเวลากลับไปในขณะที่คุณเดินไปรอบ ๆ โถงทำสมาธิ เจดีย์สีทอง และพื้นที่ที่สวยงามสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือพระศิลาหินอ่อนศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูปคริสตัลพระสตางค์ม่านแก้วในห้องโถงนั่งสมาธิขนาดเล็ก พระศิลาเป็นภาพพระยืนฝึกช้างเผือก วันที่และที่มาของรูปปั้นนั้นไม่ชัดเจนนัก โดยบางคนเชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากอินเดีย ในขณะที่คนอื่นๆ เชื่อว่ารูปปั้นหินนั้นมาจากศรีลังกา (ศรีลังกา) พระศิลามาจากศตวรรษที่ 8 หรือ 10 และเป็นที่เคารพนับถือในอำนาจการให้ฝน ในแต่ละปีประเทศไทยเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลน้ำซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนจากฤดูแล้งร้อนเป็นฤดูฝนซึ่งพระศิลามีบทบาทสำคัญใน

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

0 Comments

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เจดีย์ขนาดใหญ่ (เจดีย์) ของวัดเจดีย์หลวงสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1385 ถึง พ.ศ. 1402 ในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมาผู้ปกครองที่ 7 ของราชวงศ์เม็งรายและเป็นลักษณะเด่นของเส้นขอบฟ้าเชียงใหม่ ที่จุดสูงสุด เจดีย์วัดกว้าง 60 เมตรที่ฐานสี่เหลี่ยมและสูง 80 เมตร และครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นวัตถุทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย o o     วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร,วัดโชติการาม สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ ๗ แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. ๑๙๓๔

วัดพันเตา

0 Comments

วัดพันเตา เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ที่พบในกำแพงเมืองเก่าใจกลางเมือง โครงสร้างครั้งแรกที่ถูกสร้างขึ้นมีแนวโน้มไปทางท้ายของศตวรรษที่ 14 วัดพันเตา แปลว่า “วัดหนึ่งพันเตา” น่าจะมาจากชื่อเตาที่ใช้หล่อพระพุทธรูปสำหรับวัดอื่น คือวัดเจดีย์หลวงซึ่งอยู่ติดกับวัดพันเตา วิหารของวัดพันเตาเดิมเป็นหอคำห้องโถงบัลลังก์สำหรับหนึ่งในคิงส์เชียงใหม่ที่สร้างขึ้นใน 1846 หลังจากพระราชาองค์ใหม่ขึ้นครองบัลลังก์พระราชวังฮอลล์ได้รับการส่วนใหญ่มีแนวโน้มฉีกลงไปวิธีแต่งหน้าสำหรับอาคารพระราชวังใหม่ . แผงไม้ของโครงสร้างเก่าถูกนำมาใช้สร้างวิหารของวัดพันเตาในปี พ.ศ. 2419 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

วัดโลกโมฬี

0 Comments

วัดโลกโมฬี เป็นหนึ่งในรุ่นเก่าของเมืองวัด วัดที่เรียกว่าวัดโลกโมฬีถือเป็นหนึ่งในเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและน่าประทับใจที่สุดในเชียงใหม่ แม้ว่าวันก่อตั้งที่แน่นอนของการ วัดโลกโมฬี ไม่เป็นที่รู้จักก็มีแนวโน้มว่าโครงสร้างครั้งแรกที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง 14 ศตวรรษ วัดนี้น่าจะเป็นวัดหลวง เนื่องจากพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งรายเป็นผู้ดูแลรักษาวัด o o o o o o o คิง Kuena ผู้ปกครองล้านนาในช่วงครึ่งหลังของ 14 ศตวรรษที่บอกว่าจะได้รับเชิญจำนวนของพระสงฆ์จากปัจจุบันพม่าไปเชียงใหม่เพื่อเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า ระหว่างที่พวกเขาอยู่ที่เชียงใหม่ พระสงฆ์อาศัยอยู่ที่วัดโลกโมฬีเจดีย์ขนาดใหญ่ของวัดโมฬี เจดีย์ขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นในปี 1527 เมื่อต้องครองพื้นที่ มีการบูรณะหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา และอยู่ในสภาพดี เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ด้านบนของเจดีย์แต่ละด้านมีช่องที่มีพระพุทธรูป ช่องต่างๆ ขนาบข้างด้วยเทวรูปเทวดา ซึ่งเป็นสัตว์สวรรค์ชนิดหนึ่ง เจดีย์มีเถ้าถ่านของหลายกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งรายผู้ปกครองอาณาจักรล้านนาจากปลายที่

วัดสวนดอก

0 Comments

วัดสวนดอก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกำแพงเมืองเก่าของเชียงใหม่เป็นวัดเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อเรื่องเจดีย์หรือเจดีย์สีขาวจำนวนมาก วัดสวนดอก แปลว่า วัดสวนดอกไม้ วัดได้ชื่อมาจากสถานที่สร้าง บริเวณวัดเคยเป็นสวนดอกไม้หลวงโดยเจ้าเมืองเชียงใหม่ ลักษณะเด่นของวัดสวนดอกคือมีเจดีย์จำนวนมาก เจดีย์สีทองที่สูงที่สุดในสไตล์ศรีลังกา สูง 48 เมตร และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์สีขาวขนาดเล็กจำนวนมากบรรจุขี้เถ้าของสมาชิกราชวงศ์เชียงใหม่หลายชั่วอายุคน ขี้เถ้าถูกพามาที่นี่จากหลายสถานที่ในเชียงใหม่ตามที่เจ้าหญิงเจ้าดารารัศมีพระราชชายาต้น 20 THศตวรรษ o o o o o o o oพระบรมสารีริกธาตุของวัดสวนดอกo o o o o o o o o วิหารวัดสวนดอกถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของ 14

Categories

Recent Posts

Tags