แม่กำปอง – เชียงใหม่

0 Comments

แม่กำปอง – เชียงใหม่ ท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ามกลางทิวทัศน์ของขุนเขา

ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 1 ชั่วโมง หมู่บ้านบนภูเขาที่สวยงามของ แม่กำปอง เป็นที่ตั้งของชุมชนเล็กๆ แต่เจริญรุ่งเรือง เมื่อมาถึงแม่กำปองในวันนี้ เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการถึงสมัยที่วิถีชีวิตดั้งเดิมในหมู่บ้านถูกคุกคาม แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชุมชนต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลง และปัจจุบันแม่กำปองเป็นแบบอย่างสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในประเทศไทย

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านอายุ 100 ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอดอยสะเก็ด บ้านแม่กำปองอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตร ห่างจากเชียงใหม่ประมาณ 50 กิโลเมตร บ้านแม่กำปองเรียงรายไปตามหุบเขาและลำห้วยสองข้างทางล้อมรอบด้วยภูเขา ไร่กาแฟและชา น้ำตกและป่าไม้อุดมสมบูรณ์ (ดอยม่อนล้าน)

ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม อากาศเย็นตลอดแนว ปี. มี 132 ครัวเรือน ประชากรรวม 362 คน อาชีพหลักของชาวบ้านคือ การปลูกชา การปลูกกาแฟ การค้าขาย และการจ้างงาน ชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ มีความสัมพันธ์แบบญาติและจำเลย ศรัทธาในพิธีกรรมของชุมชน เคารพกฎของชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

 บ้านแม่กำปองประกอบด้วยระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ และแหล่งน้ำ นอกจากนี้ยังมีดอกไม้สีเหลือง-แดงที่ปลูกใกล้ลำห้วยซึ่งชาวบ้านเรียกว่าดอกกำปงพร้อมแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้าน จึงเป็นที่มาของชื่อ “แม่กำปอง”

ไฟลท์ออฟ เดอะ กิบบอน ภาคภูมิใจในบทบาทของเราที่ทำให้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประสบความสำเร็จที่แม่กำปอง นอกจากการโหนสลิงที่ตื่นเต้นเร้าใจแล้ว หากคุณมาที่แม่กำปอง คุณยังมีตัวเลือกที่จะได้เห็นช่างฝีมือท้องถิ่นในที่ทำงาน หรือคุณสามารถพักค้างคืนที่โฮมสเตย์แท้ๆ เพื่อสัมผัสประสบการณ์การต้อนรับแบบไทยเหนือ

วิถีชีวิตดั้งเดิมสิ่งสำคัญคือชาวบ้านแม่กำปองสามารถรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้ ในขณะเดียวกัน พวกเขายังต้องการแหล่งรายได้ที่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบจึงมีความสำคัญมาก คุณช่วยสนับสนุนหมู่บ้านด้วยการเยี่ยมชมของคุณและชุมชนท้องถิ่นสามารถรักษาประเพณีเก่าแก่ที่ผู้เยี่ยมชมอยากเห็น เป็นสถานการณ์แบบ win-win และหมายความว่าคนรุ่นใหม่มีโอกาสได้อยู่ในหมู่บ้านบ้านเกิดและทำมาหากินโดยไม่ต้องออกจากเมือง 

การผลิตชาและกาแฟที่แม่กำปองคิดว่าชาวนากลุ่มแรกย้ายจากดอยสะเก็ดมาอยู่บริเวณแม่กำปองเมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว ผู้ตั้งถิ่นฐานในยุคแรกเหล่านั้นมาที่พื้นที่สูงของแม่กำปองเพื่อทำไร่ไถนาและปลูกชา ใบชาถูกนำมาใช้เป็นอาหารอันโอชะของท้องถิ่นที่เรียกว่า ‘ เมี่ยง ‘ ซึ่งยังคงผลิตมาจนถึงทุกวันนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ชุมชนได้ปลูกกาแฟเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวง

เความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ลำธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว  ด้วยความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ คลิ๊ก

THANK CREDIT carlitus.net

Tags: ,