เขื่อนภูมิพล – ตาก

0 Comments

เขื่อนภูมิพล – ตาก เขื่อนภูมิพล หรือที่รู้จักในชื่อ เขื่อนยันฮี เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย เป็นเขื่อนโค้งปูนขนาดใหญ่และเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในประเทศไทยดำเนินการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำตามข้อกำหนดของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง ตามแผนการระบายน้ำของกรมชลประทานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งและเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย เดิมชื่อยันฮี ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2500 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามว่า เขื่อนภูมิพล ลักษณะของเขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับแปดของโลก ปิดแม่น้ำปิงที่เขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

อ่างเก็บน้ำสามารถรองรับน้ำได้ถึง 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2504 ระยะที่ 1 ได้แก่ การก่อสร้างเขื่อน ระบบส่งกำลัง และอาคารโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ 1 – 2 จำนวน 70,000 กิโลวัตต์ ที่สามารถเปิดไฟได้ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม และ 15 มิถุนายน 2507ต่อมา เขื่อนเปิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2507 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ต่อมาได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ 3-6 ขนาด 70,000 กิโลวัตต์ และเครื่องที่ 7 ขนาด 115,000 กิโลวัตต์ จากนั้นจึงกระจายพลังงานไฟฟ้าได้ในวันที่ 11 พฤษภาคม 9 สิงหาคม 2510 25 ตุลาคม 19 สิงหาคม 2512 และ 18 ตุลาคม 2525

ต่อมา เพื่อยืดอายุเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2531 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1-2 เครื่อง โดยเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องละ 6,300 กิโลกรัม โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ในเดือนพฤศจิกายน 2535 และเดือนพฤศจิกายน 2536 ต่อมา ส่วนการปรับปรุงเครื่องที่ 3-4 มีกำลังเป็นเครื่องที่ 1-2 แล้วสามารถจ่ายเข้าระบบได้ในเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม 2540

ต่อมา นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ 8 ชนิดสูบด้วย 171, 000 กิโลวัตต์ และสร้างเขื่อนปิงตอนล่าง โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในเดือนมกราคม 2539 ทำให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 779.2 เมกะวัตต์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ได้ใช้ประโยชน์ในการชลประทานพื้นที่ได้มากถึง 16,000,000,000 ตารางเมตรต่อปี อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนมีความจุ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ผิวน้ำประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร (300,000,000 ตารางเมตร) ความยาวของแม่น้ำจากเขื่อนถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 207 กิโลเมตร นอกจากประโยชน์ของไฟฟ้าและการชลประทานแล้ว เขื่อนภูมิพลยังเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด ทำให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 779.2 เมกะวัตต์

ความยาวของแม่น้ำจากเขื่อนถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 207 กิโลเมตร นอกจากประโยชน์ของไฟฟ้าและการชลประทานแล้ว เขื่อนภูมิพลยังเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนมีความจุ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร

พื้นที่ผิวน้ำประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร (300,000,000 ตารางเมตร) ความยาวของแม่น้ำจากเขื่อนถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 207 กิโลเมตร นอกจากประโยชน์ของไฟฟ้าและการชลประทานแล้ว เขื่อนภูมิพลยังเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ คลิ๊ก

THANK CREDIT carlitus.net

Tags: