วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

0 Comments

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เจดีย์ขนาดใหญ่ (เจดีย์) ของวัดเจดีย์หลวงสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1385 ถึง พ.ศ. 1402 ในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมาผู้ปกครองที่ 7 ของราชวงศ์เม็งรายและเป็นลักษณะเด่นของเส้นขอบฟ้าเชียงใหม่ ที่จุดสูงสุด เจดีย์วัดกว้าง 60 เมตรที่ฐานสี่เหลี่ยมและสูง 80 เมตร และครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นวัตถุทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย o o

    วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร,วัดโชติการาม สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ ๗ แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด

สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. ๑๙๓๔ วัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย ปัจจุบันมีขนาดความกว้างด้านละ ๖๐ เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่ o o

ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 1545 ความสูงของเจดีย์ลดลงเหลือเกือบครึ่งหนึ่งของขนาดเดิม แต่ก็ยังมีโครงสร้างที่น่าประทับใจ ในปี พ.ศ. 2535 กรมศิลปากรเสร็จสิ้นงานบูรณะรอบๆ เจดีย์ โดยได้นำบันไดพญานาค (พญานาคน้ำ) ที่หน้าแต่ละองค์กลับมา และรูปปั้นช้างที่ประดับประดาฐานไว้อย่างสวยงาม อย่างไรก็ตาม งานจริงบนตัวเจดีย์เองนั้นยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์จนเหลือเพียงสภาพปัจจุบัน

บนหลักฐานของวัดเจดีย์หลวงมีโครงสร้างหลายหลังที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมอย่างมาก รวมทั้งเสาหลักเมือง (อินตกิน) วิหารหลักที่ประดิษฐานพระประธาน และต้นยางยักษ์ที่เฝ้าทางเข้าวัด

 ตามความเชื่อล้านนาโบราณ เสาหลักเมืองถูกสร้างขึ้นที่ศูนย์กลางเมืองเพื่อทำเครื่องหมายศูนย์กลางของจักรวาลซึ่งในสมัยก่อนเป็นอาณาจักรล้านนา การย่อศาลหลักเมืองเป็นหนึ่งในสามต้นยางที่เชื่อกันว่าปกป้องเมืองจากความเจ็บป่วยทั้งหมด ตำนานเล่าว่าหากต้นไม้ต้นนี้ล้มลง ภัยพิบัติครั้งใหญ่จะตามมา

ในวันหยุดทางพุทธศาสนาที่สำคัญ เช่น วิสาขบูชา วัดเจดีย์หลวงเป็นที่ที่ผู้บูชาจะชุมนุมเพื่อแห่เทียนในตอนเย็น ระบบรอกพิเศษช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถถวายเครื่องเซ่นไหว้และสวดมนต์บนยอดเจดีย์ได้ในระหว่างวัน วัดตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้าและหาง่าย เนื่องจากเจดีย์เป็นโครงสร้างที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเก่า

       วิหารหลวงของวัดนี้เจ้าคุณอุบาลีคุณปรมาจารย์(สิริจันทะเถระ) และเจ้าแก้วนวรัฐเป็นผู้สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๗๑ หน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยงดงามยิ่ง ใช้หางเกี่ยวกระหวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหาร นาคคู่นี้เป็นฝีมือเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่เดิมได้ชื่อว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของมีพระอัฎฐารสเป็นพระประธานในพระวิหารหลวงหล่อด้วยทองสำริดปางห้ามญาติสูง 18 ศอก พระนางติโลกะจุดาราชมารดาของพญาติโลกราชโปรดฯให้หล่อขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1954 สมัยรัชกาลที่ 5 ใช้วิหารวัดเจดีย์หลวงเป็นที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัจจา แทนการใช้ที่วิหารวัดเชียงมั่น

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ คลิ๊ก

THANK CREDIT carlitus.net

Tags: , ,