วัดศรีชุม – สุโขทัย

0 Comments

วัดศรีชุม – สุโขทัย ตั้งอยู่ในเขตทิศเหนือนอกกำแพงเมืองคือวัดศรีชุม ขึ้นชื่อเรื่องมณฑปที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่มองเห็นได้บางส่วนจากภายนอก ชื่อวัดแปลว่า “วัดต้นโพธิ์” ต้นโพธิ์พบได้ในหลายวัดทั่วประเทศไทย เพราะเป็นต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญภาวนาเมื่อตรัสรู้ศิลาจารึกโบราณที่พบในมณฑปวัดศรีชุม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย13 ประกอบด้วยวัดศตวรรษของมณฑปและวิหาร วิหารหรือหอประชุมซึ่งเหลือแต่ฐานและเสาหลักยืนอยู่หน้ามณฑป

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

พระอจนะที่ วัดศรีชุม พระพุทธรูปอาคารมณฑปไม่มีหลังคาประดิษฐานพระพุทธรูปสุโขทัยขนาดใหญ่ชื่อพระอจนะ อิฐปูนปั้นอยู่ในปรางค์มารมุทราหรือที่เรียกกันว่า ภูมิสพชา หรือ เรียกแผ่นดินให้เป็นพยานพระอจนะเป็นพระใหญ่ที่สุดในสุโขทัย สูง 15 เมตร กว้าง 11 เมตร รูปแบบสุโขทัยมีสีหน้าสงบเสงี่ยมครอบคลุมพื้นที่ภายในมณฑปทั้งหมด

ตรงกลางมณฑปเป็นช่องเปิดลดขนาดไปทางด้านบนจนมองเห็นภาพได้จากภายนอกพระอจนะ แปลว่า “ผู้ไม่หวาดผวา” ชื่อของภาพเป็นที่รู้จักจากศิลาจารึกที่ค้นพบระหว่างการขุดค้นที่วัดศรีชุม พระหัตถ์ขวาปูด้วยทองคำเปลว ประดับประดาด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาสักการะพระพุทธเจ้า ภาพนี้ได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 2493

แผ่นหินชนวนสลักฉากในนิทานชาดกหลังคาอิฐมณดอปถล่มลงมา บันไดในกำแพงหนาสามเมตรของมณฑป (ปิดไม่ให้ผู้มาเยี่ยมชม) นำไปสู่ยอดของโครงสร้าง เพดานของภาพวาดบันไดมีจารึกอยู่ในแผ่นชนวนจาก 14 THศตวรรษที่วาดฉากจากนิทานชาดก, เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตก่อนหน้านี้ของพระพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนสามารถปีนบันไดแคบๆ และดูภาพเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้รื้อถอนแผ่นออกเพื่อความปลอดภัย และขณะนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

ตำนานพระพุทธรูปปางไสยาสน์พระอัจฉริยภาพยังเป็นที่รู้จักกันในนามพระผุดไดซึ่งแปลว่า ในช่วงการปกครองของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในช่วงครึ่งหลังของ 16 สงครามหลายศตวรรษที่ต่อสู้กับพม่าตามตำนานกาลครั้งหนึ่งก่อนการสู้รบ กษัตริย์ต้องการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับกองทหารของเขา

ตามคำสั่งของท่าน ทหารท่านหนึ่งได้ปีนบันไดแคบๆ ในมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูป ทหารคนอื่นๆ ไม่สังเกตเห็น และกล่าวปราศรัยแก่กองทหาร เสียงของพื้นที่เล็ก ๆ และความจริงที่ว่ามองไม่เห็นผู้พูดทำให้ทหารเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่ตรัสกับพวกเขา อีกเวอร์ชั่นหนึ่งเล่าว่ากองทัพพม่าหนีไปด้วยความกลัวเมื่อเข้าใกล้ภาพ

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ คลิ๊ก

THANK CREDIT carlitus.net

Tags: