วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

0 Comments

ในใจกลางเมืองลำพูนใกล้แม่น้ำแม่กวงคือ วัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่มากที่มีโครงสร้างมากมายตั้งแต่สมัยต่างๆ ลำพูนเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นใน 9 ศตวรรษและเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมอญหริภุญไชย ตามตำนานเล่าขาน วัดนี้ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1150  ตั้งแต่เริ่มสร้างจนถึงปัจจุบัน วัดมีอายุกว่า 900 ปี พระธาตุหริภุญชัย (สถูป) สถิตอยู่ในวัดแต่เดิมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวหริภุญชัย แต่เมื่อหริภุญชัยขยายเป็นลำพูน เป็นที่สักการะของทั้งหมู่คณะ จังหวัด. ตัวเจดีย์เองได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมศรีลังกา หุ้มด้วยทองจังโก้อย่างสวยงาม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยโกศทองคำ

เดิมเป็นพระราชวังของกษัตริย์อธิตยาราช เจ้าผู้ครองนครหริภุญชัยคนที่ 33 รองจากพระราชินีจามาเทวี ผู้ปกครองคนแรกของหริภุญชัย ผนังพระตำหนักพระเจ้าอธิตยาราชแบ่งออกได้เป็น ๒ ชั้น คือ ชั้นนอกและชั้นใน

ต่อมาพระเจ้าอทิตยาราชได้ถวายพระตำหนักเป็นสังฆารามให้ทางพุทธ กำแพงชั้นนอกถูกรื้อถอนและสถาปนาสิงโตสองตัวไว้ที่ซุ้มประตูด้านตะวันออก สิงโตขนาดใหญ่ประดับแท่นบูชายืนอ้าปากค้างตามความเชื่อโบราณทางภาคเหนือ ซึ่งนิยมสร้างสิงโตเฝ้าวัด

วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นกำแพงสองด้านตามลักษณะพระราชวังเดิมของพระเจ้าอทิตยาราชซึ่งอยู่รอบบริเวณวัดชั้นนอกที่ชั้นหนึ่ง และสร้างกำแพงเป็นศาลารอบพระธาตุหริภุญชัยเป็นอีกกำแพงชั้นในพระธาตุหริภุญชัย เป็นเจดีย์แบบไทยล้านนาดั้งเดิมที่มีความสมบูรณ์มาก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในโกศทองคำประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์

มีฐานรูปดอกบัวเป็นพระพุทธรูปพร้อมแก้วประดับ ข้างฐานเป็นฐานวงกลมสามชั้นที่ตั้งไว้สำหรับพระที่นั่งทรงระฆังกลมทรงสี่เหลี่ยม เจดีย์คล้ายพระธาตุดอยสุเทพในเชียงใหม่ สูง 25 เมตร ฐานกว้าง 25.25 เมตร มีสัตตา-บ้านชล (รั้วเหล็กและทองเหลือง) 2 ชั้น สำเภาทอง (สำเภาทอง) ประดิษฐานอยู่ด้านนอก รั้วทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้ มีซุ้มประตูขนาดใหญ่และทรงพุ่มอยู่สี่ด้านและมีหอคอยสี่แห่งทุกด้าน แต่ละหอประดิษฐานพระพุทธรูป

ประวัติศาสตร์วัดสร้างเมื่อ พ.ศ. 1108 (พ.ศ. 1651) และตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดลำพูน ล้อมรอบด้วยถนนสี่สาย ที่น่าสนใจคือซุ้มโค้ง ก่อนเข้าบริเวณวัดต้องลอดอิฐ ซุ้มปูน และตกแต่งด้วยลวดลายวิจิตรวิจิตรวิจิตรวิจิตรวิจิตรวิจิตรบรรจง ด้านหน้าซุ้มประตูมีชั้นบนหลายชั้น

มีสิงโตขนาดใหญ่คู่หนึ่งยืนอยู่บนชั้นใต้ดินสูง 1 เมตร และรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอธิตยาราชเมื่อพระองค์เสนอพระราชวังเพื่อใช้เป็นวิหาร ด้านหลังซุ้มประตูมีวิหารใหญ่เรียกว่าวิหารหลวงหรือพระวิหารหลวงซึ่งล้อมรอบด้วยกุฏิและระเบียงด้านหน้าและด้านหลัง วิหารนี้สร้างขึ้นเพื่อแทนที่วิหารเดิมที่ถูกทำลายโดยพายุในปี พ.ศ. 2466 (พ.ศ. 2466)

การตกแต่งภายในของวิหารหลวงมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยลวดลายแบบดั้งเดิม ไปทางทิศใต้ของวิหารหลวงเป็นที่ตั้งของหอธรรม การก่อสร้างหอธรรมได้รับอิทธิพลจากศิลปะและสถาปัตยกรรมล้านนา ตกแต่งด้วยไม้แกะสลักและกระจกเคลือบเงา เดินไปด้านหลังพระเจดีย์มีวิหารธารใจพิพิธภัณฑ์ของวัดและวิหารพระบาทเสรี ทั้งหมดนี้สถานที่ท่องเที่ยวภายในวัดพระธาตุหริภุญชัยก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน เวลาเปิด-ปิด: ทุกวัน เวลา 06:00 -18:00 น. ค่าเข้า: ชาวไทย ฟรี/ ชาวต่างชาติ: 50 บาท สอบถามเพิ่มเติมโทร: 0 5331 1104, 0 5353 0753

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ คลิ๊ก

THANK CREDIT carlitus.net