วัดป่าภูก้อน – อุดรธานี

0 Comments

วัดป่าภูก้อน เป็นวัดที่มีความสวยงามมากๆ ในอุดรธานี ซึ่งสถาปัตยกรรมของวัดแห่งนี้แตกต่างไม่เหมือนที่ไหนๆ อีกทั้งด้านในโบสถ์ยังมีองค์พระพุทธรูปหินอ่อนด้านในตกแต่งสวยตระการตา แต่ก็ยังมีแฝงเรื่องราวคำสอนของพระพุทธศาสนาอยู่ไว้ด้วย การมาที่วัดแห่งนี้นอกจากได้ชื่นชมความงามของวัดแห่งนี้แล้วก็ได้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่เช่นกัน

l l l l l l l l l l l l l l l l l l

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านกอง บนรอยต่อ 3 จังหวัด คือ ได้แก่ อุดรธานี เลย และหนองคาย วัดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นจากการที่พุทธศาสนิกชนจำนวนมากตระหนักดีถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ และด้วยความปรารถนาที่จะเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ จึงขออนุญาตใช้ที่ดินผืนหนึ่งในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม เป็นสถานที่สร้างวัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน เป็นสถานที่สงบเหมาะสำหรับพระภิกษุในการฝึกสมาธิและพัฒนาจิตใจ โถงพระพุทธรูปของวัด ศาลาโดยรอบ และอาคารบนยอดเขามีการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยวิจิตร โถงพระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์ประยุกต์ มีทางเข้า ๓ ทาง และประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนสีขาวในท่าเสด็จเข้านิพพานชื่อ พระนอนยาว 20 เมตร มีรอยพระพุทธชินราช สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่ 7 หรือ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อปี พ.ศ. 2554

ภายในพระอุโบสถมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิจิตรงดงาม กรุด้วยแผ่นทองแดงจำนวน 22 แผ่นรอบผนัง พรรณนาถึงชีวิตและเรื่องราวการประสูติของพระพุทธเจ้าทั้ง 10 พระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อถึงความอุตสาหะและการเสียสละของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์สิบประการในแต่ละชาติทั้ง 10 ชาติ

เหนือแต่ละแผง มีข้อความแกะสลักจากเพลง Itipisoที่สวดมนต์ด้วยสีเขียวเข้มบนหินอ่อนสีขาว ซึ่งทำให้ผนังของโถงพระพุทธรูปมีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมี “องค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์” เจดีย์ทรงระฆังที่ปูด้วยกระเบื้องโมเสคสีทองตั้งอยู่บนยอดเขา พระประธานสูง 4.5 เมตร “พระเรืองรุ่งศรีบูรพา” ในท่าเกลี้ยกล่อมญาติพี่น้องไม่ให้ทะเลาะกัน ยืนอยู่หน้าเจดีย์ ลูกแก้วบนสุดของเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ชั้นที่ 2 ภายในบ้านแกะสลักรูปพระภิกษุสงฆ์ด้วยหินอ่อน ส่วนชั้นที่ 1 เป็นที่เก็บศีลแปดและรูปพระเกจิ

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ คลิ๊ก

THANK CREDIT carlitus.net

Tags: