วัดสระเกศ ภูเขาทองของประเทศไทย

0 Comments

วัดสระเกศ ภูเขาทองของประเทศไทย วัดสระเกศราชวรวิหาร (วัดภูเขาทอง) ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยาและเป็นวัดที่สวยงามมาก มีเจดีย์สีทองตั้งตระหง่านสูงตระหง่านอยู่กลางมหานครวัดสระเกศราชวรวิหาร เป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะและขุดคลองรอบพระอุโบสถ และประทานพระนามใหม่ว่าวัดสระเกศ วัดนี้มีความสำคัญในความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของชาติไทยและมีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ปัจจุบันวัดสระเกศเป็นวัดหลวงพระบรมบรรพต เจดีย์ภูเขาทองหลังนี้ มีประวัติความเป็นมาที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของวัดสระเกศราชวรวิหาร

สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ 3 พระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ได้แก่ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เวลาสร้างประมาณ 5 ทศวรรษ และปัจจุบันมีอายุมากกว่า 200 ปี ด้านบนเป็นเจดีย์ทองเหลืองอร่าม จำลองเจดีย์วัดภูเขาทอง จ.อยุธยาเจดีย์ภูเขาสีทองนี้สูงประมาณ 100 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างประมาณ 500 เมตร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีนำพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานในพระเจดีย์ภูเขาทองครั้งแรกในปี พ.ศ. 2440

ครั้งที่ 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระธาตุนำมาจากเมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย ครั้งที่ 3 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร ณ เจดีย์บนยอดมณฑป เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2497ในอารามวัดสระเกศราชวรวิหาร (วัดภูเขาทอง) มีอาคารสำคัญๆ เช่น พระอุโบสถ ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ด้านในมีจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่ได้รับความเสียหาย ดังนั้น ถูกลบและเขียนใหม่ในรัชกาลที่ ๗ มีรูปทศชาติ รูปปิศาจ และรูปตรีภูมิรอบพระอุโบสถมีซุ้มเสมาทั้ง ๘ ทิศ

ซุ้มเสมาที่วัดสระเกศ เป็นรูปช้างรัฐประหาร หรือหน้ากระเบื้องที่สวยงามต่อหน้าผู้หญิง เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของศิลปะวัดพระอรรถโรจน์ หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ มี “ช่อฟ้าใบโรคา” ประดับหน้าจั่วทั้งสองด้าน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 2 องค์ คือ พระอรรถรสและหลวงพ่อดุสิต นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่สำหรับพระมหาสมัยสูตรเพื่อทำน้ำมนต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนพระอรรถรสมีชื่อเต็มว่า พระอรรถรส ศรีสุคตสพล ญาณบพิตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติในศิลปะช่างฝีมือสมัยสุโขทัยตอนต้นอายุ700ปี เป็นพระพุทธรูปยืนที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ มีความสูง 5 วา 1 ศอก 10 นิ้ว (21 ศอก 1 นิ้ว) หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ องค์ทั้งหมดไม่มีรอยต่อ ประดิษฐานอยู่บนชุคชีในวัด บ้านวัด วัดสระเกศ ภูเขาทองของประเทศไทย

หลวงพ่อดุสิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีประวัติว่าแต่เดิมเป็นพระประธานของวัดดุสิตมาก่อน เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระราชวังดุสิตและสวนดุสิต จึงต้องขยายพื้นที่ออกไปนอกวัดเบญจมบพิตรและวัดดุสิต

ดังนั้นโปรดนำพระประธานในอุโบสถวัดดุสิตมาประดิษฐานในห้องด้านหลังวัดพระอรรถรสที่ว่าง ต่อมาเรียกว่า “หลวงพ่อดุสิต” ประดิษฐานอยู่ที่วัดสระเกศราชวรวิหาร (วัดภูเขาทอง) จวบจนทุกวันนี้

การเดินทางไปวัดสระเกศ (วัดภูเขาทอง)

การนั่งแท็กซี่ไปวัดภูเขาทองเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด แต่ถ้าอยากขึ้นรถเมล์ก็ง่ายเหมือนกัน รถโดยสารที่ผ่านวัดภูเขาทองมีหมายเลขรถประจำทางดังต่อไปนี้

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ คลิ๊ก

THANK CREDIT carlitus.net

Tags: