วัดสมานรัตนาราม – ฉะเชิงเทรา

0 Comments

วัดสมานรัตนาราม – ฉะเชิงเทรา วัดสมานตั้งอยู่ใกล้เขื่อนบางปะกง ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพิฆเนศองค์พระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่คนส่วนใหญ่มาสักการะ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ภายในวัด เป็นที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวัดและพระพิฆเนศให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอีกด้วยที่ วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา o o

มีพระคเณศปางไสยาสน์ขนาดยักษ์ที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าไม่ใช่โลก สูง 16 เมตร ยาว 22 เมตร พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู มีเศียรเป็นช้างและมีสี่แขน รูปภาพของพระพิฆเนศมีให้เห็นอย่างกว้างขวางในอินเดียและเนปาล พระพิฆเนศพระพิฆเนศมีรูปแบบที่นิยมกันสามสิบสองรูป และทั้งหมดนั้นสามารถเห็นได้รอบๆ ฐานของพระพิฆเนศที่เอนกายนี้ ที่วัดเดียวกันยังมีตลาดน้ำซึ่งมีแผงขายอาหารหลากหลายมากมาย

คุณยังสามารถเข้าร่วมทัวร์ทางเรือ มีเพียงพอที่จะทำที่วัดแห่งนี้เพื่อใช้เวลาช่วงเช้าดสมานรัตนาราม ปัจจุบันตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง หมู่ที่ 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีที่ดินบนโฉนด ที่ตั้งวัดรวม 26 ไร่ 3 งาน 50 ตรว.

สมัยก่อนก่อนมาวัดนี้ มีเรื่องเล่าที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นตามเรื่องราวของผู้เฒ่าในสมัยนั้น มีครอบครัวที่มั่งคั่งมีฐานะมั่นคง เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในพื้นที่นั้น

คุณสมาน ชินประชา (เดิมชื่อใจ) ครอบครัวของคุณสมาน ชินประชา คือ “สืบสมาน” คุณ มีภรรยา 2 คน คือ นางทิม สืบสมาน และนางพงษ์ สืบสมาน (นามสกุลเดิม – เพิ่มนคร) เมื่อ คุณสมาน ชินประชา ถึงแก่กรรม ภริยาทั้งสองของคุณสมาน ชินประชา พร้อมด้วยนาง ยศุน วิริยะพานิช มีศรัทธาสร้างวัด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสามีที่เสียชีวิตวัดได้สร้างขึ้นร่วมกัน

ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานเมื่อในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จผ่านชลหมาก ได้เสด็จเยือนวัดแห่งนี้ซึ่งในขณะนั้นกำลังก่อสร้าง และมีชาวบ้านชื่อนายเวา พรสุวรรณนำกวักสีขาวมาที่วัดนี้ด้วย

เมื่อวัดเสร็จแล้วจึงตั้งชื่อวัดว่า “วัดใหม่ขุนสมานเพิ่มนคร” นำชื่อคุณสมาน ชินประชา และนามสกุลเดิมของภริยามารวมกัน เดิมวัดนี้คือวัดราษฎร์ พระที่ครองวัดในสมัยนั้น ท่านเป็นนิกายที่ยิ่งใหญ่แต่ปกครองไม่นาน ต่อมาผู้สร้างวัดวัดใหม่คุณสมานเพิ่มนคร นี้ ได้มอบให้แก่พระภิกษุในคณะธรรมยุตให้ดูแล โดยมีพระครูศิริปัญญามุนีเป็นประธานสงฆ์รับถวายวัดนี้ ชาวบ้านมักเรียกวัดนี้ว่า “วัดใหม่ขุนสมาน” จวบจนทุกวันนี้

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ คลิ๊ก

THANK CREDIT carlitus.net