ชุมชนริมน้ำจันทบูร – จันทบุรี

0 Comments

ชุมชนริมน้ำจันทบูร – จันทบุรี จันทบูรเป็นชุมชนริมน้ำโบราณตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี เดิมเรียกว่า บ้านลุ่ม ชุมชนเก่าแก่ของคนจีนและเวียดนามที่ย้ายถิ่นฐานในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรีในรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันเป็นแลนด์มาร์คที่น่าไปเยี่ยมชม

เริ่มจากสะพานวัดจันทร์ไปตลาดล่าง บริเวณนี้เรียกว่าท่าเรือช้างอักการ เป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 อาคารเป็นแบบเก่าด้วยลวดลายไม้ที่ประตูและหน้าต่าง นอกจากนี้ยังพบอาคารทรงขนมปังขิงเพราะชาวจันทบุรีได้ติดต่อกับชาวต่างชาติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 และได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของพวกเขาชุมชนบ้านเรือนโบราณริมแม่น้ำ วิถีชีวิตของผู้คน สถาปัตยกรรมโบราณของร้านขายของชำและร้านอาหารในบริเวณนี้ กลมกลืนกับบรรยากาศแบบโบราณได้อย่างลงตัวชุมชนริมน้ำ หรือ ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนอายุ 300 ปี ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล

ถนนสายแรกในจันทบุรี ครอบคลุมพื้นที่หนึ่งกิโลเมตร ชุมชนริมน้ำนี้มีสามชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าหลวง ชุมชนตลาดกลาง และชุมชนตลาดล่าง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะชุมชนท่าหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่รับเสด็จพ่อรามที่ 6 เมื่อเสด็จประพาสจันทบุรีเมื่อ พ.ศ. 2419 นอกจากนี้ ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นศูนย์การค้าในสมัยโบราณที่สะท้อนถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมของบ้าน ศาลเจ้า และวัด ชุมชนริมน้ำจันทบูรตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจันทบูร

มีท่าเรือสำคัญ ๗ ท่า ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญน้อยกว่า ๑. ท่าหลวง  ที่หัวสะพานวัดจันทนาราม นี่คือศูนย์กลางการคมนาคม 2) ท่าหมอทอด  หน้าศาลเจ้าตัวเหลาเอ้ 3) ท่าประชานิยม  ตรงข้ามถนนประชานิยม 4) ท่าแม่พงษ์ศรี  ใกล้ร้านขายยาจุงควนอาน 5) ท่าศาลเจ้าที 6) ท่าวัดนิกายโรมันคาธอลิก7) ท่า ตาท่อ  อยู่หลังชุมชน

ในสมัยรัชกาลที่ 6 ปลายรัชกาลที่ 6 ได้มีการพัฒนาและขยายเมืองโดยเฉพาะการคมนาคมทางบก ด้วยเหตุนี้พื้นที่การค้าของจันทบุรีจึงขยายไปทางทิศตะวันตกและทำให้เกิดตลาดใหม่คือตลาดน้ำภู บทบาทของชุมชนในการเป็นศูนย์กลางการค้าจึงค่อย ๆ ลดลง ปัจจุบัน อบต.กระจายอำนาจการบริหาร

ดังนั้น ชุมชนริมน้ำจันทบุรีจึงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาลนครจันทบุรี ประกอบด้วยชุมชนย่อย 2 ชุมชน คือ ชุมชนย่อย 3 และ 4 โดยมีสามแยกไปยังถนนประชานิคมเป็นเขต ตำบลที่ 3 ครอบคลุมตั้งแต่หัวสะพานวัดจันทนารามถึงสามแยกท่าแม่พงษ์ศรีข้ามถนนประชานิยม ตำบล 4 ครอบคลุมตั้งแต่สามแยกถึงถนนประชานิยมที่ท่าแม่พงษ์ศรีจนถึงสุดถนนที่ท่าเรือช้าง

จันทบุรีเรียกพื้นที่นี้ว่า (ชุมชลริมน้ำ) และ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ซึ่งเป็นชื่อล่าสุดที่มีอยู่ในปี 2552 โดยตั้งทิศทางการพัฒนาที่เน้นประวัติศาสตร์ชุมชนและวิถีชีวิต และจัดการแข่งขันใน การตั้งชื่อภูมิภาค (ก่อนหน้านี้ ชุมชนย่อย 3 และ 4 เป็นชุมชนเดียวกันก่อนการกระจายอำนาจ)

ตำบล 4 ครอบคลุมตั้งแต่สามแยกถึงถนนประชานิยมที่ท่าแม่พงษ์ศรีจนถึงสุดถนนที่ท่าเรือช้าง จันทบุรีเรียกพื้นที่นี้ว่า ชุมชนริมน้ำ และ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ซึ่งเป็นชื่อล่าสุดที่มีอยู่ในปี 2552 โดยตั้งทิศทางการพัฒนาที่เน้นประวัติศาสตร์ชุมชนและวิถีชีวิต และจัดการแข่งขันใน การตั้งชื่อภูมิภาค (ก่อนหน้านี้ ชุมชนย่อย 3 และ 4 เป็นชุมชนเดียวกันก่อนการกระจายอำนาจ) ตำบล 4 ครอบคลุมตั้งแต่สามแยกถึงถนนประชานิยมที่ท่าแม่พงษ์ศรีจนถึงสุดถนนที่ท่าเรือช้าง

จันทบุรีเรียกพื้นที่นี้ว่า ชุมชนริมน้ำ (ชุมชลริมน้ำ) และ “ชุมชนริมน้ำจันทบูร” ซึ่งเป็นชื่อล่าสุดที่มีอยู่ในปี 2552 โดยตั้งทิศทางการพัฒนาที่เน้นประวัติศาสตร์ชุมชนและวิถีชีวิต และจัดการแข่งขันใน การตั้งชื่อภูมิภาค (ก่อนหน้านี้ ชุมชนย่อย 3 และ 4 เป็นชุมชนเดียวกันก่อนการกระจายอำนาจ)

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ คลิ๊ก

THANK CREDIT carlitus.net

Tags: ,